Conditii de acordare indemnizatii copii


Concediu crestere copil. Indemnizatie crestere copil. Conditii de acordare

Conditiile pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil sunt similare cu cele pentru acordarea stimulentului de care beneficiaza persoana indreptatita, dar care revine in activitate, realizand venituri impozabile.
Din acest punct de vedere, precizam ca atunci cand ne referim la conditiile de acordare indemnizatie pentru crestere copil avem in vedere si stimulentul cuvenit persoanei care realizeaza venituri.

Legea mamelor – modificata din nou! Afla totul despre legislatia referitoare la indemnizatie crestere copil, CAS, CASS, concediu de maternitate din Consilier Asigurari Sociale! (click aici)

1. Realizarea de venituri in timp

Pot solicita acordare indemnizatie crestere copil persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit o perioada de 12 luni in ultimul an anterior datei nasterii copilului.

IMPORTANT!

In masura in care CCC si indemnizatia cretere copil se solicita in cursul lunii, la calcularea celor 12 luni se includ si fractiunile de luna in care s-au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, acestea fiind considerate luna intreaga.

Diminuarea stagiului de cotizare in cazul nasterii premature

In situatia in care nasterea se produce inainte de termen, stagiul necesar deschiderii dreptului se diminueaza cu perioada cuprinsa intre data nasterii copilului si data prezumtiva a nasterii, certificata de medicul de specialitate.

Exemplu:

RC se angajeaza dupa terminarea liceului. Ramane insarcinata, urmand ca la sfarsitul celei de-a douasprezecea luna de munca sa nasca, asa cum rezulta din ecografia si consultul medical efectuat in acest scop de catre medicul care supravegheaza sarcina. Intrucat copilul se naste prematur, perioada de 12 luni se reduce cu perioada cuprinsa intre data nasterii si data prevazuta de medicul care a supravegheat sarcina.

Perioade asimilate

Sunt luate in calculul celor 12 luni necesare pentru solicitare indemnizatie crestere copil si urmatoarele perioade, in care solicitantii:

• si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;

• au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform Legii nr. 76/2002, modificata si completata;

• au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit O.U.G. nr. 158/2005;

Exemplu:

– concediul pentru incapacitate temporara de munca;
– concediul pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
– concediul pentru ingrijirea copilului bolnav;
– concediul de maternitate;
– concediul pentru carantina;
– concediul pentru risc maternal.

• au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;

Art. 38 din Legea nr. 19/2000, modificata si completata, reglementeaza 3 categorii de perioade asimilate stagiului de cotizare:

– perioada in care asiguratul a beneficiat de prestatii de asigurari sociale in baza legii pensiilor (concedii si indemnizatii de asigurari sociale, respectiv pensia de invaliditate);
– perioada in care persoana a urmat cursuri de zi si a absolvit o institutie de invatamant superior;

IMPORTANT!

In vederea recunoasterii ca perioada utila pentru obtinere concediu si indemnizatie crestere copil cursurile trebuie urmate la zi, pe durata normala a studiilor si finalizate cu examen de licenta sau de diploma. Perioada astfel luata in calcul se refera numai la durata efectiva a cursurilor cuprinsa intre ziua inceperii si ziua terminarii anului universitar, potrivit legii.

– a satisfacut stagiul militar, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat ori, dupa caz, a efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat.

• au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;

• au realizat in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 148/2005, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;

Este vorba despre asigurarea facultativa reglementata pentru persoanele care nu sunt cuprinse in categoriile asigurate obligatoriu, potrivit Legii nr. 19/2000, modificata si completata.

• au beneficiat de indemnizatie pentru crestere copil;

• au beneficiat de pensii de invaliditate;

In raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este, in conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 19/2000, modificata si completata:

a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de auto-conductie sau de orientare spatiala, invalidul necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane;

b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce si de a se orienta spatial, fara ajutorul altei persoane;

c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.

Intrucat O.U.G. nr. 148/2005 nu stabileste restrictii in ceea ce priveste tipul de pensie de invaliditate reda vocatie la solicitarea indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea copilului, oricare dintre drepturile mentionate vor putea fi utilizate in acest scop;

• au beneficiat de concediu fara plata pentru formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii

In cazul concediului fara salariu acordat pentru formare si perfectionare profesionala, prevederile art. 149 si urm. din Codul muncii, fac vorbire despre concediile de formare profesionala si stabilesc un regim juridic distinct al concediilor fara salariu acordate in acest scop;

• se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raporturilor de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare

Este vorba despre situatia de suspendare a raporturilor de munca din initiativa angajatorului, reglementata de prevederile art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul muncii.

• au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de tara noastra cu alte state.

• se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare absolvirii.

In acest interval de timp, absolventii nu au posibilitatea de a solicita indemnizatie pentru somaj, in conformitate cu prevederile legislatiei privind asigurarile sociale
pentru somaj.

2. Numarul nasterilor

Dreptul va putea fi solicitat numai pentru primele 3 nasteri. Prin nastere se intelege aducerea pe lume a unuia sau a mai multor copii vii.

Numarul nasterilor va fi calculat incepand cu data de 01.01.2006. Cu alte cuvinte, o persoana care a beneficiat de CCC si de indemnizatie crestere copil pentru 3 copii anterior datei de 01.01.2006 va mai putea solicita acest drept pentru inca 3 copii, daca indeplineste conditiile cerute de ordonanta de urgenta.

In mod simetric, in cazul copiilor adoptati, incredintati in vederea adoptiei, dati in plasament sau pentru care s-a instituit tutela, preluarea acestora se echivaleaza cu numarul nasterilor.

De asemenea, in cazul in care copilul se naste mort sau moare in perioada corespuzatoare concediului de maternitate, la stabilirea celor 3 nasteri nu se ia in calcul si aceasta situatie.

In calculul celor 3 nasteri pentru care se pot solicita drepturile reglementate de O.U.G. nr. 148/2005 intra si nasterea care survine inainte de 31 decembrie 2005, daca solicitantul indeplineste conditiile prevazute de ordonanta dupa data de 1 ianuarie 2006.

3. Plata

Atat indemnizatia crestere copil cat si stimulentul se suporta din bugetul de stat, fiind platit prin intermediul agentiilor judetene pentru prestatii sociale.

Plata se face ca urmare a deciziei directorului executiv al agentiilor judetene pentru prestatii sociale incepand cu luna urmatoare aprobarii cererii.
Plata se va face lunar prin mandat postal sau prin virament bancar in contul personal al acesteia.

In masura in care plata nu se face direct titularului dreptului la domiciliul acesteia, aceasta se va face la domiciliul:

– reprezentantului legal;
– mandatarului

In acest sens, inca de la solicitarea drepturilor, care se face personal sau prin reprezentant legal, respectiv prin mandatar, dosarul va contine si documente din care sa rezulte calitatea acestora.

Reprezentantul legal este persoana desemnata, potrivit legii, sa reprezinte persoana lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile.

Mandatarul se imputerniceste de catre titular prin procura speciala de catre persoana indreptatita.

De cand se efectueaza plata indemnizatie crestere copil /stimulent?

1. Din ziua incetarii acordarii concediului si indemnizatiei de maternitate.

Plata la acest termen este conditionata de depunerea dosarului de solicitare a dreptului prevazut de O.U.G. nr. 148/2005 in termen de cel mult 60 de zile lucratoare.

2. Cu data nasterii copilului, daca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea concediului de maternitate.

Si in acest caz dreptul se acorda incepand cu data nasterii copilului, in masura in care cererea se depune in termen de 60 de zile lucratoare de la acest moment.

Se asimileaza momentului nasterii copilului:

– data adoptiei;
– data instituirii tutelei;
– data plasamentului;
– data incredintarii.

3. De la data depunerii cererii, daca nu au fost respectate termenele de depunere de 60 de zile lucratoare.

Relatia dintre cele doua drepturi (indemnizatia pentru cresterea copilului si stimulent) este de excludere reciproca.

Astfel, plata indemnizatiei de crestere copil se suspenda de la data realizarii veniturilor de natura profesionala impozabile potrivit Codului fiscal, nascandu-se vocatia la stimulent.

Evenimente care afecteaza acordarea drepturilor

1. Evenimente dupa a caror producere inceteaza acordarea indemnizatia crestere copil /stimulent

– implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
– decesul copilului.

2. Evenimente care suspenda plata drepturilor

Evenimente care tin de calitatea personala a solicitantului pot genera suspendarea acordarii drepturilor prevazute de O.U.G. nr. 148/2005. In aceasta categorie intra:

– decesul titularului dreptului;
– decaderea din drepturile parintesti;
– indepartarea tutorelui de la exercitarea tutelei;
– neindeplinirea conditiilor privind incredintarea copilului spre adoptie;
– neindeplinirea conditiilor pentru mentinerea plasamentului;
– pierderea domiciliului sau resedintei din Romania;
– neindeplinirea conditiei de a locui impreuna;
– neindeplinirea conditiei de a se ocupa de cresterea copilului;
– executarea pedepsei privative de libertate mai mare de 30 de zile.

Suspendarea platii este generata si de alternanta indemnizatie crestere copil cu stimulent.
Desi au conditii comune de acordare, cele doua drepturi se exclud reciproc, atunci cand este vorba despre plata.

Pe de o parte, atunci cand se realizeaza venituri de natura profesionala, titularul va beneficia de stimulent, indemnizatia fiind suspendata. Pe de alta parte, incetarea efectiva a activitatii retribuite si reintrarea in concediu pentru cresterea copilului atrage suspendarea platii stimulentului.

Reluarea platii acestor drepturi se face la cerere, conform art. 12 alin. (5) si (6) din ordonanta de urgenta.

In masura in care intervin situatii de natura sa genereze suspendarea sau incetarea platii drepturilor prevazute de ordonanta, beneficiarul are obligatia de a comunica in scris primariei modificarea intervenita.

Obligatia de comunicare trebuie indeplinita in termen de 15 zile lucratoare de la data aparitiei situatiei ce trebuie notificata.

Comunicarea se transmite de catre primarie agentiei de prestatii sociale in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii.

In masura in care intervine o situatie de suspendare a acordarii drepturilor legate de copilul in varsta de pana la 2/3 ani, aceleasi drepturi vor putea fi solicitate de o alta persoana indreptatita, spre exemplu celalalt parinte.

In acest caz, solicitantul trebuie sa indeplineasca el insusi conditiile cerute de O.U.G. nr. 148/2005, invocand un drept personal. Momentul de la care se va acorda dreptul noului solicitant este data suspendarii.

In acest caz, cererea va trebui depusa in cel mult 60 de zile lucratoare de la data suspendarii platii. In cazul depasirii acestui termen, acordarea drepturilor se face de la data depunerii cererii.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: